:: การประชุมวิชาการทรัพยากรน้ำเวทีคู่ขนานเริ่มแล้ววันนี้   / วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
                                                                                                                                                                                                              พิมพ์หน้านี้
 

    การประชุมวิชาการหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เวทีคู่ขนานกับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขึ้นวันนี้ (16 พ.ค.) เป็นวันแรก ในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีนักวิชาการ ทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำระหว่างกัน โดยจะเริ่มประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ใน 3 หัวข้อหลัก 9 เรื่องย่อย จากทั้งหมด 7 หัวข้อหลักการประชุมวิชาการใน 3 วัน คือความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง หารือในเรื่องน้ำดื่ม สุขอนามัย การจัดการน้ำและน้ำเสีย ภัยพิบัติด้านน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำในเขตเมือง การจัดหารเงินทุน ความเท่าเทียมกัน การจัดน้ำเชิงบูรณาการเพื่อโลกแห่งความมั่นคงด้านน้ำ หารือในเรื่องการจัดการน้ำระหว่างพรมแดน การบริหารจัดการ บทบาทของภาคประชาสังคมและเอกชน ปริมาณและคุณภาพน้ำ น้ำในเขตเมืองและชนบท สุขภาพของคน การจัดการเงินทุน ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก ความเท่าเทียมกัน และความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้ำ หารือในเรื่องอุทกภัยและภัยพิบัติด้านน้ำอื่นๆ การจัดการองค์ความรู้และข้อมูล การลดความเสี่ยง ความยากจนและความเท่าเทียมกัน ความร่วมมือในภูมิภาค เชื่อว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในวันนี้ จะช่วยยกระดับความเข้าใจได้กว้างขวางมากขึ้น และจะสามารถนำบางอย่างมาปรับใช้ในประเทศไทยได้


ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และเยาวชนยังทยอยเข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากหลายโรงเรียน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งใจเดินทางมาชมนิทรรศการด้านน้ำ ด้วยความสนใจและอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้จากนอกห้องเรียน เช่น นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ตามบูทของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และอีกมากมายหลากหลายนิทรรศการให้ได้รับชมและได้รับความรู้กลับบ้านด้วย ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้าชมนิทรรศการด้านน้ำได้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และภายในงานยังมีการเปิดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
16 พฤษภาคม 2556 12:24 น.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000058617
 

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th