:: สะท้อนภาพ โลกาภิวัตน์ ผ่านการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 3   / วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
                                                                                                                                                                                                              พิมพ์หน้านี้
 

   

ผลงานศิลปะไม่เพียงแสดงเอกลักษณ์ของผู้เขียน แต่แนวความคิดยังหลอมรวมจากสิ่งรอบตัว ทำให้หลายชิ้นเป็นกระจกสะท้อนภาพสังคมในเวลานั้น เช่นเดียวกับผลงานที่ชนะการประกวดจิตรกรรมในหัวข้อ "โลกาภิวัตน์"

ที่มา : Thai PBS ThaiPBS Video - สะท้อนภาพ
 

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th